Porota vybrala devět projektů nominovaných na cenu Eduína 2018, které v oblasti vzdělávání nejlépe odpovídají na výzvy současné společnosti. Finalisté se nyní připravují na živé prezentace, na základě kterých nezávislá porota vybere tři oceněné. Do 24. 3. 2019 můžete hlasovat v online hlasování pro 3 projekty, které dostanou cenu veřejnosti v rámci Eduína 2018.


Od roku 2013 získalo ocenění Eduína 33 projektů a několik významných osobností, které dlouhodobě přispívají ke zlepšení vzdělávání v ČR. Zároveň se podařilo společnosti EDUin a spolupracujícím partnerům i expertům v nezávislých komisích shromáždit a ohodnotit 400 inovací českého vzdělávání. Eduínu za rok 2018 udělujeme také díky Nadaci Blíž k sobě, časopisu Řízení školy a podpoře serveru Rodiče vítáni.

Hlasování veřejnosti probíhá do 24. března 2019 na adrese www.eduina.cz.

Autoři finálových projektů získají pro přípravu na slavnostní večer podporu v podobě workshopu prezentačních dovedností a konzultací s odborníky. Závěrečné klání se uskuteční 28. března ve formátu TED Talks, tedy krátkých a energických prezentací.

Do finále za rok 2018 postoupili:

ALT – veřejný gymnaziální program, který se snaží hledat odpověď na otázku, jak má vypadat vzdělávání pro současný svět. Využívá výuku v integrovaných tematických blocích, formativní zpětnou vazbu, cílený osobnostní rozvoj nebo např. výuku v projektech a expedicích.

Festival Maker Faire Prague 2019 – největší světová přehlídka kreativity, inovací a důmyslnosti pro celou rodinu. První ročník v ČR v loňském roce navštívilo 10 000 návštěvníků a představilo se 200 vystavovatelů, mezi nimi inženýři, řemeslníci, umělci, kutilové, zahradníci i vědci.

Každý může změnit svět – šestidílná vzdělávací videosérie seznamuje mladé diváky prostřednictvím života Václava Havla s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu a ukazuje jim důležitost boje za lidská práva.

Kreativní partnerství – spolupráce pedagoga a umělce přináší do výuky prostřednictvím dlouhodobých třídních projektů nové výukové metody. Kreativní partnerství propojuje předměty, aktivně zapojuje žáky a rozvíjí jejich tvořivost.

Nenech to být – webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách. Za společností stojí tým středoškoláků, kteří se s šikanou sami setkávali.

PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení – komplexní změna školního předmětu informatika, která vzniká spoluprací všech pedagogických fakult v ČR. Mění zaměření předmětu z uživatelského ovládání počítače na robotiku, programování, porozumění světu počítačů.

Stavitelé města – součást Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Žáci mapují lokality zranitelné vůči změně klimatu v okolí školy, navrhují adaptační opatření, své návrhy zpracují a představí je zastupitelům a úředníkům MHMP. Vítězné návrhy získají finanční prostředky na realizaci.

Stužák – studenti vysokých škol, kteří kromě svého studia pomocí hravých a interaktivních workshopů předávají svoje nově nabyté znalosti studentům středních škol. Obohacují tak především výuku kritického myšlení a společenských věd.

Žákovské parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách – efektivní nástroj občanského vzdělávání, který může v sociálně vyloučených lokalitách navracet důvěru v demokratický systém a jednotlivcům sebedůvěru i pocit, že věci ve svém okolí dokáží měnit.


Celou tiskovou zprávu najdete zde.