Zapojmevšechny.cz/doučování se do finále této soutěže dostalo coby platforma propojující studenty vysokých a vyšších odborných škol se školami, jejichž žáci potřebují především kvůli prerušení prezenční výuky na jaře doučování. Soutěž EDUína pravidelně oceňuje inovativní projekty, které pomáhají měnit vzdělávání v Česku. V letošním roce byla největším, i když neplánovaným impulsem ke změnám pandemie koronaviru. Obvykle se hledají inovace, které reagují na změny v rámci měsíců a let, na jaře však bylo třeba reagovat bezprostředně. Tomu se přizpůsobil i osmý ročník EDUíny

Odbornou porotu zajímala adaptabilita přihlášených počinů a rychlost, s jakou se dokázaly popasovat s nastalou situací. Některé z nich mají velmi široký záběr, jiné ovlivnily jen malý kus světa, ale zato ho ovlivnily významně. Ať už zvítězí kterýkoliv z nich, vedle dopadu na vzdělávání to bude i ocenění za sounáležitost s komunitou, které pomáhají.

Náš projekt – webová aplikace Zapojmevšechny.cz – se umístil mezi finalisty coby platforma, která propojuje studenty pedagogických fakult vysokých škol a vyšších odborných škol se základními školami, jejichž žáci a žákyně potřebují doučování. Skupinové doučování, které naše iniciativa nabízí, zároveň nabízí příležitost k realizaci praxí studentů jednotlivých učitelských oborů fakult připravujících budoucí učitele. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Člověkem v tísni.

Kdo z finalistů se stane vítězem letošního ročníku soutěže EDUína, se dozvíte 30. listopadu. Na odkazu se také dozvíte více o soutěži i dalších finalistech.