V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)  realizátor Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)  rozšiřujeme náš lektorský tým o odborníky z praxe v oblasti inkluze, a proto se na vás obracíme s nabídkou spolupráce na pozici lektora.


Cílem 5letého celorepublikového projektu APIV B je mj. podpora kompetencí pedagogických pracovníků, managementu škol, státní správy a samosprávy v tématech spjatých s inkluzivním/společným vzděláváním. Více informací o tématech připravovaných v rámci DVPP pro školy zapojené do projektu viz Témata vzdělávacích akcí.

S činností lektorů na školách počítáme od přípravného týdne, tj. posledního srpnového týdne 2018 – s možností spolupráce až do června 2021. Spolupráci je možné zahájit i později v průběhu projektu. 

S lektory bude v rámci projektu APIV B (NIDV) uzavřena DPP nebo DPČ (1 vzdělávací akce (8 hod) = 3900 Kč) + cestovné ve výši hromadné dopravy.

V případě vašeho zájmu vyplňte prosím co nejdříve Vstupní dotazník lektora ZDE.


Budete-li odpovídat kritériím lektora APIV, budeme Vás co nejdříve kontaktovat s bližšími informacemi o spolupráci.

Součástí přípravy lektorů zapojených do projektu APIV B je povinné metodické školení k tématům, které budete v rámci projektu lektorovat. Tato metodická školení jsou organizována partnerským projektem APIV A realizovaným Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV).

Harmonogram metodických školení NÚV pro nejbližší období

  • Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování - 6. 2. 2019 teoretická část, 20. 2. 2019 praktická část
  • Jak pracovat s dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami – 11. 1. 2019 teoretická část, 15. 2. 2019 praktická část
  • Legislativní ukotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – 14. 3. 2019
  • Podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí – 3. 4. 2019
  • Realizace vzdělávání dvouletých dětí – 4. 4. 2019

 

Termíny a témata dalších školení jsou v přípravě. Pro školitele s nižší než dvouletou lektorskou praxí bude zorganizováno školení v lektorských a prezentačních dovednostech.

Obě školení jsou poskytována pro lektory APIV zdarma.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci s vámi.